naročilo revije

21. december 2014


Podjetje je prisotno v naslednjih skupinah:

OPREMA 1 oprema za ureditev in vzdrževanje
STORITVE V GRADBENIŠTVU 2 nizke gradnje, zemeljska dela


SIGNA d.o.o.

Jemčeva 21b
1236 Trzin
tel.: 01/ 563 10 06
fax: 01/ 537 32 02
e-mail: vinko.cotman@amis.net
kontaktna oseba: Lidija Babnik

Opis prodajno proizvodnega programa:
  • horizontalna in vertikalna signalizacija prometnih površin ( avtocestni program , rekonstrukcije ostalega cestnega omrežja , objekti mirujočega prometa, garažne hiše…)
  • obnova talnih označb ( državne ceste, občinske ceste
  • proizvodnja prometnih znakov in ostale prometne opreme
  • proizvodnja reklamnih in obvestilnih tabel
  • izdelava dokumentacije ki je potrebna za vlogo za pridobitev dovoljenja za delno ali popolno zaporo državne ali lokalne ceste
  • najem , postavitev, vzdrževanje in odstranitev opreme- zapor ceste.

  • nazaj
    © 1999-2001 Eurolink Corp. & Tehnis d.o.o. oblikovanje in tehnična izvedba: i-Rose