Toča in požar - preskušanje strešnih kritin

Strešne kritine, preskušene glede odpornosti na točo ali požar, imajo v Izjavi o lastnostih izkazane določene lastnosti, ki veljajo v primeru uporabe enakih materialov in enake izdelave, kot so bili vzorci pri preskušanju.

Image
Različno velike ledene krogle (premer 30 do 70 mm) za preskus odpornosti kritine na udarce toče

Na redkejše pojave, kot sta na primer požar ali toča, se pri izbiri kritine redko spomnimo.

V mnogih državah zavarovalnice pri zavarovanju objektov za primer naravnih nesreč zmanjšajo zavarovalno premijo, če je na primer strešna kritina dokazano odporna za primer požara ali toče.

Višja kot je ta odpornost, nižja je zavarovalna premija. Takšna politika zavarovalnic spodbuja proizvajalce k izboljšanju lastnosti strešnih kritin, kupca pa k izbiri kritin, odpornih na požar ali točo.

Več v tiskani obliki - v reviji Gradbenik

Sorodne vsebine

Tema meseca

Sanacija mostu v Ribčevem lazu

30. oktober 2018 Podjetje Map Trade d.o.o. iz Slovenske Bistrice je julija letos dokončalo sanacijo mostu čez potok Suha v Ribčevem La...

Aktualno

Sanacija Aljaževega stolpa

24. oktober 2018 Helios poskrbel za dolgotrajno protikorozijsko zaščito in zunanjo podobo Aljaževega stolpa. S pomočjo strokovnjakov n...

TEMA MESECA

Vidna vlakna za moč in fleksibilnost

23. oktober 2018 Vlakna v novi seriji Ceresit fleksibilnih lepil ustvarijo armirano območje, ki stabilizira površino pod keramiko,izbo...

Aktualno

Fragmat Hidroproof

11. september 2018 V tem prispevku želimo ponovno poudariti pomen ustrezne zaščite objektov pred talno vodo in vlago, ter predstaviti dv...