Planinski dom Savica

Osnovna vodila pri načrtovanju Planinskega doma Savica so bila trajnostna gradnja, celovito razumevanje okoljskih vplivov objekta, ekonomičnost projekta, funkcionalnost, zdravstvena neoporečnost, kakovostne bivalne razmere in sožitje objekta z naravnim okoljem ter kulturnimi vrednotami.

Image
Planinski dom Planica letos poleti

Nekdanji objekt je bil zgrajen iz lesa, po zidovih in strehi oblečen z macesnovimi skodlami. Okenski okvirji so bili temno rdeče barve, okenska krila in polkne pa obarvani belo. Prostori v kletnem in pritličnem delu so bili namenjeni gostinski dejavnosti, v nadstropju in mansardi so se nahajala skupna ležišča.

Vseh kvalitet starega objekta se je zavedal tudi novi lastnik, ki se je nemudoma lotil njegove obnove. Ker je zob časa objekt dodobra načel, smo se po tehtnem premisleku odločili, da se stara Okrepčevalnica Savica poruši, na istem mestu pa zgradi nov objekt. Višinski in tlorisni gabariti novega in prenovljenega objekta so ostali v istih dimenzijah, streha ima isti naklon, dodane so ji bile le frčade. Oblikovanje objekta se je moralo podrediti strogim zahtevam TNP in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prav tako so izgled objekta določale smernice in omejitve iz aktualnega občinskega prostorskega načrta. Razporeditev prostorov in funkcija prostorov v interjerju pa je rezultat usklajevanja in dogovorov z investitorjem.

Več v reviji Gradbenik

Fotogalerija

Sorodne vsebine

Projekti

Nenavadni vietnamski mostovi

20. oktober 2019 Vietnam po številu prebivalstva za nekaj milijonov ljudi presega Nemčijo. Država se zelo hitro razvija, v zadnjih des...

PROJEKTI

Letališče Istanbul

16. september 2019 Ko bo novo letališče v Turčiji ob Črnem morju končano, bo največje na svetu. Imelo bo šest aktivnih pristajalnih stez...

PROJEKTI

Lesena pot med drevesnimi krošnjami

11. avgust 2019 Turistično naselje Rogla bo že v kratkem dobilo sprehajalno pot med krošnjami dreves. Gradnja poti oziroma sestavljan...

PROJEKTI

Svetovna razstava Expo 2020

18. maj 2019 Svoje sodelovanje na Expo je najavilo 190 držav, med njimi tudi Slovenija. Prireditev bo potekala pod sloganom »Povež...

PROJEKTI

Arhitektura tehnološkega humanizma

17. maj 2019 Novo tehnološko središče ELES v Beričevem je zasnovano kot natančen in premišljen tehnološki objekt, ki se iz okolišk...