FIBRAN: serija 3 webinarjev o trajnostnem in trajnem zaščitnem ovoju stavbe

Webinar - Fibran

Podjetje Fibran v oktobru pripravlja serijo brezplačnih strokovnih webinarjev, na katerih bodo udeleženci pridobili znanje, potrebno za načrtovanje ter gradnjo trajnega in učinkovitega ovoja stavbe.

Podjetje Fibran, d.o.o., v mesecu oktobru pripravlja serijo brezplačnih strokovnih webinarjev za vse, ki so tesno vpeti v gradbeništvo. Udeleženci bodo pridobili znanje, potrebno za načrtovanje ter gradnjo trajnega in učinkovitega ovoja stavbe, s poudarkom na kritičnih konstrukcijskih sklopih skoraj nič-energijskih stavb.
 Fibranovi strokovnjaki bodo s spletnimi seminarji predstavili, kako izbrati primerne produkte in sistemske rešitve ter kako sestaviti pravo zaporedje slojev materialov glede na zahteve objekta. Sistemske rešitve za posamezne konstrukcijske sklope bodo podkrepili s standardi in laboratorijskimi testiranji lastnosti materialov.

Zaradi kompleksnosti tematike bodo spletni seminarji izvedeni v treh delih:

Webinar 1 – 1. 10. 2020 ob 10. uri
Tehnične zahteve za toplotno izolacijo glede na področja uporabe
 Različne materialne karakteristike toplotnih izolacij
 

Webinar 2 - 6. 10. 2020 ob 10. uri
Podzemni konstrukcijski sklopi, tehnične zahteve in zahtevana dokazila 

Webinar 3 – 8. 10. 2020 ob 10. uri
Specifika ravnih streh in izkušnje iz prakse: prikaz različnih aplikacij toplotne izolacije in hidroizolacije, referenčnih primerov, detajlov in prerezov 

Udeležba na vseh webinarjih prinaša kreditne točke s strani IZS in ZAPS. 

Prijave se zbirajo na spletni strani https://energijskiscit.si/serija-brezplacnih-webinarjev-trajnostni-in-trajni-zascitni-ovoj-stavbe/