Slovenski inženirski dan: sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami

Inženirski dan 2021
Slovenski inženirski dan je osrednji strokovni dogodek Inženirske zbornice Slovenije.

Inženirska zbornica Slovenije letošnji slovenski in svetovni inženirski dan, 4. marec, namenja predstavitvi rešitev za sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami. Zanimiv in aktualen program bo razdeljen na dva dela: na plenarni - dopoldanski in na šest sekcijskih - popoldanskih delov. Zaradi aktualnih epidemioloških razmer bo potekal na daljavo.

Letošnja konferenca v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije je namenjena predstavljanju inženirskih rešitev, ki zagotavljajo varno sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami. Medtem ko se tem ne moremo izogniti, inženirji na področju graditve prispevajo rešitve, s katerimi posledice teh nesreč lahko v veliki meri preprečijo.
Glavna tuja govorca na plenarnem delu konference bosta dr. Josip Galić, profesor, ki na Univerzi v Zagrebu poučuje področje gradbenih konstrukcij in je tesno vpet v reševanje posledic potresa v Zagrebu in Petrinji, ter dr. Johannes Kleberger, iC consulenten iz Avstrije, ki bo predstavil graditev tretje največje ločne pregrade na svetu v Turčiji. Skupnemu delu konference sledijo strokovne diskusije matičnih sekcij IZS.
Slovenski inženirski dan, osrednji strokovni dogodek zbornice, ki je lani k udeležbi v Cankarjevem domu pritegnil skoraj 2.000 članov s področij gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, geodezije, rudarstva in geotehnologije, inženirjev tehnologov, požarne varnosti, prometa in prometnega inženirstva, bo letos premierno izveden v digitalni obliki.
Za udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu bodo pooblaščenim in nadzornim inženirjem dodeljene kreditne točke iz izbirnih vsebin, in sicer 3 kreditne točke za udeležbo na dopoldanskem plenarnem delu in 3 kreditne točke za udeležbo na popoldanskem sekcijskem delu.
Skupno lahko torej inženir z udeležbo na Slovenskem inženirskem dnevu dobi 6 kreditnih točk in s tem izpolni kvoto potrebnih kreditnih točk za leto 2021.
 Vloge za dodelitev kreditnih točk ne bo treba oddati, udeležencem bodo točke pripisane avtomatično.

Več informacij o programskem okviru, govorcih ter prijavah na konferenco na IZS kanalih www.izs.si, LinkedIN in Facebook.
Prijava https://www.izs.si/aktualno/slovenski-inzenirski-dan-2021/.