Ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb

Široko povezovanje za dosego izboljšanja pogojev za trajnostno gradnjo in prenovo stavb v Sloveniji.

IJS: Stičišče
Omizje posveta Prenove stavb: povezovanje politik in alternativne rešitve

V Hiši Evropske Unije v Ljubljani je bilo 28. novembra ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Stičišče povezuje raznovrstne akterje, ki želijo doseči čim širše uveljavljanje trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji.
Stičišče je civilnodružbeno organizacija. Vodila ga bosta dr. Sabina Jordan kot predsednica Zbora Stičišča in dr. Gašper Stegnar kot koordinator sedemčlanskega Izvršnega odbora.
Stičišče bo pri svojem delu povezovalo raznovrstne akterje iz sfere stroke (iz strokovnih združenj in zbornic, javnih in zasebnih raziskovalnih inštitutov, fakultet, idr.), iz sfere politike oz. javne uprave (iz ministrstev oz. direktoratov, agencij, lokalnih energetskih agencij, javnih republiških in občinskih stanovanjskih skladov, idr.), iz sfere gospodarstva (iz podjetij, upravnike večstanovanjskih stavb in druge posameznike, idr.), iz sfere civilne družbe (iz nevladnih organizacij, civilno-družbenih organizacij, gibanj idr.) in iz sfere finančnih institucij (javnih skladov, bank, idr.).
Priprave na ustanovitev Stičišča so potekale v okviru projekta LIFE IP Care4Climate in z njegovo finančno podporo.
Na strokovnem posvetu ob ustanovitvi so udeleženci povezovali svoje poglede na pomen trajnostne prenove in gradnje stavb ter možnosti za izboljšanje pogojev na tem področju.
Dr. Sabina Jordan, predsednica Stičišča: »S Stičiščem hočemo doseči predvsem to, da se bo v Sloveniji v gradbenem sektorju čim širše in celovito uveljavilo razumevanje in izvajanje trajnostnih vidikov, tako za gradnjo in še posebej za prenovo stavb, saj bo večina obstoječega stavbnega fonda v uporabi še dolga leta. Vzpostaviti želimo osrednjo »točko«, v okviru katere bomo na področju trajnostnega gradbeništva zagotovili boljši pretok informacij in komunikacijo med deležniki. S povezovanjem akterjev in spodbujanjem akcij odločevalcev želimo pospešiti ključne spremembe in izboljšave procesov v korist trajnostnega razvoja, doseganja ciljev v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in kakovostnega bivanja v Sloveniji.«
 Dr. Gašper Stegnar, koordinator Izvršnega odbora Stičišča, sodelavec Centra za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«: »Stičišče si je za leto 2023 zastavilo številne naloge. Različne poglede na trajnostne prenove stavb bomo povezali v skupno vizijo, ki bo strokovno podprta, izvedljiva in sprejemljiva. Spomladi načrtujemo problemsko konferenco o trajnostni prenovi in gradnji, kjer bomo strokovnjaki, izvajalci ter akterji, ki smo vključeni v izvedbene procese, skupaj z odločevalci, finančnimi institucijami in drugimi iskali rešitve, s katerimi želimo spremeniti dosedanjo prakso. Do poletja bomo na teh podlagah pripravili Kažipot, ki bo začrtal prve odločnejše korake, ki vodijo do čim širšega uveljavljanja trajnostne prenove in gradnje v Sloveniji. Prizadevali si bomo, da bi bodo naši razmisleki in delo uporabljeni pri oblikovanju bodočih ukrepov v državi, s katerimi bomo zagotovili trajnostne stavbe.«

Več informacij na spletni strani LIFE IP Care4Climate oz. na naslovu: ceu@ijs.si

Fotogalerija