Digitalna transformacija gradbišča

Gradbišča so vedno unikatna in so postavljena v točno določen prostor in čas. Zato morate pred projektiranjem in nato začetkom del najprej pridobiti prostorske podatke dejanskega stanja.

Geoservis - digitalizacija
Sistem za vodenje strojev Leica iCON vam z vizualizacijo napredka v projektu omogoča, da se v celoti izognete ponovnim prehodom in človeškim napakam.

Danes je to zelo enostavno, saj so na voljo laserski skenerji, ki v nekaj minutah transformirajo resničnost v digitalno podobo. Pridobljen foto-realističen 3D oblak točk prostora in objektov je med drugim lahko vhodni podatek za izdelavo tehnične dokumentacije (načrti, BIM modeli), le-ta pa je osnova za projektiranje.
Za projektante je pomembno, da dobijo pravo sliko dejanskega stanja v naravi, z vsemi ovirami v prostoru. 3D oblaki točk, podprti s panoramskimi posnetki, mu omogočajo, da se neomejeno virtualno sprehaja po obravnavanem območju, ga ogledujejo iz vseh možnih perspektiv ter pridobi poljubne dimenzije. Pri nizkih gradnjah lahko 3D oblake točk transformirate v detajlni digitalni model, ki je tudi vhodni podatek za vodenje gradbenih strojev.
 Uporabnost 3D oblakov točk je zelo izrazita tudi pri prenovah in renovacijah, kjer z laserskim skeniranjem pridobite položaj in lege konstrukcij, podatke o nevertikalnosti ali ukrivljenosti sten, neravninah in deformacijah tal in stropa, pridobite točen položaj inštalacij v prostoru in podobno. Na podlagi analize kolizij lahko za vsak projektiran model preverite, kako ga umestiti v obstoječi prostor, na ta način predvidite montažo in se izognete pastem nesoglasij v povezavi s fizičnimi ovirami. Ker je manj popravljanja, zapletov in manj ponovnih vračanj na teren, boste občutno prihranili pri času in stroških.

Več v reviji Gradbenik oktober 2020

Fotogalerija