Doc. Dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG

Ob 70-letnici Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) smo se pogovarjali z doc. dr. Alešem Žnidaričem, univ. dipl. inž. grad., direktorjem ZAG.

Doc. Dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG

Doc. dr. Aleš Žnidarič je bil za direktorja ZAG imenovan 23. maja 2019 s soglasjem Vlade RS, in sicer za mandatno dobo petih let. Pred tem je bil že vrsto let zaposlen na ZAG. Opravljal je različne naloge: od vodje Odseka za dinamiko konstrukcij, vodje projektov ZAG, do pomočnika direktorja za konstrukcije, vodje Odseka za mostove in inženirske objekte do vodje Oddelka za konstrukcije ZAG. Več kot 20 let je tudi zastopal ZAG v odboru raziskovalnih koordinatorjev Evropskega združenja nacionalnih cestnih laboratorijev FEHRL.
Dr. Žnidarič: »ZAG je tesno povezana skupina raziskovalcev in strokovnjakov, zato se področji raziskav in razvoja na eni ter strokovno delo za trg na drugi strani močno prepletata. To povezavo med novimi znanji in praktičnimi izkušnjami ter odlično opremljenost laboratorijev vidimo kot eno izmed naših ključnih prednosti.
Še posebej ponosni smo na našo uspešnost na razvojno raziskovalnem področju. V zadnjih dvajsetih letih smo sodelovali v skoraj 200 projektih iz okvirnih programov Evropske komisije in jih kar nekaj tudi vodili.
V zadnjih letih dajemo velik poudarek trajnostnemu gradbeništvu in lesu. V ta sklop štejemo tudi sodelovanje v Innorenew, edinem evropskem Teaming projektu, ki ga je pridobila Slovenija in ki ga koordinira Univerza na Primorskem.
Temeljni cilj ZAG ostaja biti najbolj celovit in najbolje usposobljeni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji ter na določenih področjih vodilni partner v Evropi in širše.«

Več v reviji Gradbenik - oktober 2019