Hidroizolacijska rešitev, ki »pije vodo«

Kakovostna hidroizolacija je zelo pomemben dejavnik pri zaščiti kateregakoli gradbenega objekta pred propadanjem.

Penetron, Greening
Preprufe vgrajen pod talno ploščo

Izvedba kakovostne hidroizolacijske zaščite je še vedno povezana s celo vrsto problemov, predvsem pa z neznanjem, nepoznavanjem materialov in neodgovornim ravnanjem ljudi, ki odločajo in so hkrati v večini primerov tudi odgovorni za zaščito gradbenih objektov.
Da bi lahko preprečili in zmanjšali obseg nevarnih objektov, obstajajo napredni sistemi hidroizolacij, ki ponujajo celovite in varne hidroizolacijske rešitve. Pri tem izstopa tretja generacija napredne tehnologije, ki jo uporablja sistem Penetron. Ta omogoča zelo učinkovito zaščito AB konstrukcij temeljev, temeljnih plošč ter vkopanih delov objekta. V njihovem sistemu hidroizolacijske zaščite se uporabljajo materiali, ki so trajni, naravi prijazni, enostavni za vzdrževanje in imajo nizki ogljični odtis.
Ker voda in škodljive snovi, ki jih ta prenaša, prodrejo v beton predvsem s kapilarno absorpcijo ali zaradi hidrostatičnega tlaka, je za reševanje tega problema Penetron v svojih raziskavah prešel na »molekularni pristop«.
Penetron Admix je v svetu najbolj učinkovit ter stroškovno optimalen dodatek za zmanjšanje prepustnosti betona. Aktivne sestavine v Penetron Admix sprožijo verižno reakcijo z vlago v betonu in stranskih produktih hidracije cementa. Ta kemična reakcija v betonski masi ustvarja netopne kristale, ki trajno zapirajo mikrorazpoke, pore in kapilarne trakove betona, kar preprečuje prodiranje vode oz. druge tekočine z obeh strani. To ščiti beton pred propadanjem, tudi v zelo težkih pogojih.

Več v reviji Gradbenik marec 2021

Fotogalerija