Inovativni sistem za toplotno in hidroizolacijo balkonov in teras

V sodobni gradnji vedno več pozornosti posvečamo pravilni izvedbi detajlov, saj je pri nizko-energijskih in pasivnih hišah ustrezna preprečitev toplotnih mostov ključnega pomena.

Inovativni sistem za toplotno in hidroizolacijo balkonov in teras

Medtem ko se je postopek pri prekladah ter vertikalnih in horizontalnih vezeh že dobro uveljavil, so toplotni mostovi pri balkonih in terasah še vedno zelo pereč problem.

Balkoni in terase praviloma vedno mejijo na notranje bivalne prostore, kjer je estrih ustrezno izoliran in največkrat tudi talno ogrevan. Če naredimo naklonski estrih na balkonu ali terasi na klasičen način, kljub temu da med armirano-betonsko ploščo in naklonskim estrihom vstavimo izolacijo, nastane velik toplotni most, ki nam pozimi ohlaja notranje prostore, poleti pa jih segreva.

V JUB-u smo razvili poseben sistem, ki te toplotne mostove odlično prepreči, hkrati pa zagotovi ustrezno hidroizolacijo in pohodno površino. Jubizol Horizontal je kontaktni toplotnoizolacijski sistem z zaključnim slojem iz keramičnih ploščic za zunanje pohodne talne površine (balkone, terase …). Lahko ga vgradimo na nove in stare objekte, kjer hkrati rešujemo zahteve po zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji ter po ustrezni zaščiti talnih površin pred padavinsko vodo in drugimi vplivi iz okolja. Glede na to, da gre za tankoslojni sistem, na katerega ne vgrajujemo betonskih tlakov (estriha) v debelini 5 ali več centimetrov, pa se z njegovo vgradnjo, kljub dodatni plasti toplotne izolacije, izognemo povečanemu dvigu višine tal. Je odlična rešitev pri adaptaciji balkonov in teras, kjer smo omejeni z obstoječo višino praga vrat, balkonske ograje, stopnic in raznih stičišč s sosednjimi površinami.

 

Sistem temelji na naklonskem EPS-u tlačne trdnosti vsaj 150 kPa, ki ga je potrebno ustrezno dimenzionirati glede na obstoječo višino praga vrat in predvidenimi odtoki. Tako lahko celotno debelino, ki bi jo drugače morali prepustiti naklonskemu betonskemu tlaku (estrihu) izkoristimo za toplotno izolacijo, kar je še posebej pomembno, če imamo pod balkonom ali teraso bivalne prostore.

1. Lepljenje in pritrjevanje izolacije na podlogo

EPS izolacijo zalepimo na podlago obojestransko in polno-ploskovno s posebno močnim fasadnim lepilom – Jubizol Strong fix.

Polno - ploskovno lepljenje izolacije na ustrezno pripravljeno podlogo 

Plošče je potrebno lepiti tesno eno do druge, vendar tako, da lepilo ne zleze v stične rege. Plošče v sosednjih vrstah je potrebno zamikati po pravilih opečnih zvez, pri čemer mora biti zamik vertikalnih stikov vsaj 15 cm.

Po potrebi oblogo še pred nanosom spodnjega armirnega sloja dodatno sidramo s plastičnimi razcepnimi sidri. Smisel dodatnega pritrjevanja je zaščita sistema Jubizol Horizontal pred vetrovno obremenitvijo. Sidranje opravimo v skladu z izračunom potrebnih sider za stanovanjski objekt, kjer bomo vgradili sistem Jubizol Horizontal. To opravimo v programu Jubizol Ingeneering, ki se nahaja na JUB–ovi spletni strani http://jje.jub.si/jje/?locale=sl&from=462.

Prikaz razporeditve sider na EPS izolacijskih ploščah (primer za 6 sider/m²)

 

Že v tej fazi je potrebno razmišljati o zaključni fazi polaganja keramičnih oblog in na ustrezna mesta (po strokovnih pravilih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za trajnostno izvedbo keramičnih oblog na balkonih in terasah) vgraditi dilatacijske stike. Na mestih, kjer EPS izolacijsko oblogo prekinemo zaradi gradbenih dilatacijskih stikov in v stikih z obstoječimi objekti, vgradimo posebne dilatacijske profile.

2. Vgradnja lepilne malte v osnovni izravnalni sloj sistema

Maltno zmes Jubizol Strong fix na izolacijsko oblogo vgrajujemo ročno ali strojno v dveh ali treh slojih. Debelina spodnjega in srednjega sloja na oblogi iz ekspandiranega polistirena je 2,5 mm, vrhnjega pa 1 mm. V prvi sloj takoj po nanosu vtisnemo Bubizol plastificirano stekleno mrežico (160 g), vsak naslednji sloj lepilne malte pa nanesemo šele, ko predhodni otrdi.

Vgradnja in armiranje prvega sloja z lepilno malto Jubizol Strong fix

3. Izdelava hidroizolacijskega sloja

Ta sloj je od vseh najpomembnejši, zato moramo biti še posebno pozorni na pravilno izvedbo vseh detajlov. Cementno vodotesno maso Hydrosol Elastic ali Hydrosol Superflex 2K enako kot lepilno malto armiramo z Jubizol plastificirano stekleno mrežico. Pomembno je, da ta sloj vgrajujemo pravokotno na predhodni nanos.

 Vgradnja hidroizolacijskega sloja pravokotno na predhodni nanos lepilne malte

Zelo pomembno je, da v vse stike vertikalnih in horizontalnih ploskev, v cevne in druge preboje vgradimo posebne elastične tesnilne trakove in manšete, ki jih prav tako vtisnemo v drugi sloj hidroizolacijske mase.

 Vgradnja tesnilnega traku v stik vertikalne in horizontalne ploskve

4. Vgradnja keramičnih oblog

Na pohodnih površinah je obvezna ustrezna zaščita pred obrabo in mehanskimi poškodbami s primerno keramično oblogo, ki jo prilepimo neposredno na hidroizolacijsko plast. Zaradi velikih temperaturnih obremenitev je obvezna uporaba elastičnih lepil v razredu S1 (lepilo s povečano fleksibilnostjo – po standardu EN 12002 mora biti deformabilnost večja ali enaka 2,5 mm) kot sta npr. lepili Akrinol Flex ali Akrinol Elastic.

Še pomembnejša od izbire fleksibilnega keramičnega lepila, je izbira fleksibilne fugirne mase. Fugirna masa je poleg keramičnih oblog najbolj izpostavljena vremenskim vplivom in se morebitne napake pri izbiri ali vgradnji fugirne mase hitro potencirajo. V JUB-u smo razvili posebno fleksibilno fugirno maso Akrinol Fugamix superflex s klasifikacijo DG2ArW S2 (izboljšana visoko fleksibilna disperzna fugirna masa s povečano odpornostjo na abrazijo in povečano vodoodbojnostjo). Ta fugirna masa, poleg odlične elastičnosti, omogoča tudi izbiro v več kot 300 barvnih odtenkih, kar vam dovoljuje, da izbrani keramični oblogi najdete popolnoma ustrezen odtenek fuge.

Fugirna masa AKRINOL Fugamix poleg vseh ostalih prednosti omogoča tudi preplastitev obstoječih fug in s tem hitro, enostavno in ugodno osvežitev obstoječih keramičnih oblog.

Sistem Jubizol Horizontal ustreza najbolj strogim zahtevam, ki jih narekujejo trendi pri nizko-energijskih in pasivnih gradnjah. Poleg vgradnje sistema v novogradnjah, pa je Jubizol Horizontal racionalna rešitev tudi pri adaptaciji balkona ali terase, kjer ga vgradimo namesto betonskega tlaka (estriha) in na tak način toplotno izoliramo balkonsko ploščo ter ohranimo obstoječo višino tal.