Iztok Polanič: Pomgrad s(m)o ljudje

Nadzorni svet družbe Pomgrad, d.d. je 15. januarja letos za novega predsednika uprave imenoval Iztoka Polaniča, dosedanjega člana uprave Pomgrada. Za revijo Gradbenik je po mesecu in pol vodenja Pomgrada predstavil svojo vizijo razvoja podjetja.

Iztok Polanič: Pomgrad s(m)o ljudje

Skupina Pomgrad je skupina devetih lastniško povezanih podjetij, na vrhu katerih je obvladujoča družba Pomgrad, d.d. Družba je specializirana za izvajanje in vodenje vseh vrst gradbenih projektov, tudi najzahtevnejših. Uvršča se med vodilna gradbena podjetja tako v Sloveniji, ima nekaj več kot 600 zaposlenih, skupaj s hčerinskim podjetjem v tujini pa več kot 840.

Iztok Polanič: »Gradbeništvo je specifična gospodarska panoga z vrsto multiplikativnih učinkov, tako na mikro ravneh gradbenih projektov kot z makroekonomskega vidika. Specifični smo, tudi ljudje, ki v tej panogi delujemo in zato se je potrebno marsičemu prilagajati. Ocenjujem, da smo si v podjetju ekipo sodelavcev in odličnih strokovnjakov začrtali dobre smernice in razvijamo družbo v pravo smer. Seveda pa dokončno oceno o našem delu podajajo vsako leto lastniki. Na nas je, da jih prepričamo, da barka pluje v pravo smer. Sam sem prepričan, da je tako«.

Polanič preteklo leto opisuje kot poslovno dobro: »Dosegli smo 135 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov, rezultat iz poslovanja pa je znašal dobre tri milijone evrov. In prav doseganju večje dobičkonosnosti bomo v prihodnje namenili več pozornosti.«

Več v reviji Gradbenik