Mag. Alberto Pasquetto, Uretek: Okolju prijazna tehnologija

Pogovor o tehnologijah in postopkih, razvitih v vodilnem podjetju na področju injektiranja raztezne geotehnične smole

Uretek_pogovor

Mag. Alberto Pasquetto je v Ureteku začel delati leta 2004, najprej kot tehnični nadzornik za Avstrijo, Švico in Slovenijo, večino časa pa je delal za italijansko podružnico; zatem je postal vodja trženja za celotno skupino, zdaj pa je direktor podružnice v Avstriji, še vedno pa opravlja tehnični nadzor v Avstriji, Švici, Sloveniji in na Hrvaškem.
Mag. Alberto Pasquetto: »V Sloveniji pomagam Tonetu Metelku (direktorju podjetja Uretek Slovenija) pri dogovorih z inženirji, gradbenimi inštituti ali univerzami, s katerimi sodelujemo. Skupaj z njim sem spremljal veliko projektov, najbolj zanimivi so bili npr. znamenita gotska cerkev Marije Snežne v Solčavi, velike zunanje površine na potniškem terminalu letališča Jožeta Pučnik, cestišče v več trojanskih predorih, nekaj industrijskih stavb, amfiteater Avditorija Portorož, več šol in vrtcev, stanovanjske stavbe vključno z dvigom nagnjene hiše blizu Ljubljane v letošnjem letu. V zadnjih letih smo povečali število projektov, povezanih z zaščitenimi zgodovinskimi spomeniki.
 V osnovi vse metode, ki jih uporabljamo, temeljijo na injektiranju raztezne smole, kar ima v primerjavi z drugimi metodami več prednosti, na primer zelo majhen vpliv na normalno obratovanje objekta. Za vbrizgavanje smole potrebujemo zelo malo vrtin, ki jih lahko naredimo z ročnimi vrtalniki; ne potrebujemo velikih strojev, kopanja in niti vode, kar zelo zmanjša delovišče in manj onesnaži okolico. Prav tako smo zelo hitri v primerjavi z drugimi tehnologijami, kar seveda pomeni tudi nižjo ceno.«

Več v reviji Gradbenik oktober 2020

Fotogalerija