Obstojnost kontaktnega fasadnega sistema z oblogo

ZAG: Izdelava evropske tehnične ocene za kontaktne fasadne sisteme z oblogami namesto ometa

ZAG_Fasade
Sestavni deli ETICS-a

V tehničnem pogledu pomeni danes fasada za objekt ustrezno zaščito pred prevelikimi izgubami energije pozimi oziroma pred poletnim pregrevanjem, zaščito pred pronicanjem meteorne vode, zaščito pred hrupom ..., a le, če je izvedena z upoštevanjem pravil stroke. Dober izvajalec lahko poudari tako tehnično kot estetsko funkcijo fasade.
V Laboratoriju za toplotno zaščito in akustiko na ZAG so v zadnjem času prejeli precej povpraševanj po izdelavi evropske tehnične ocene (angl. European Technical Assessment – ETA) za kontaktne fasadne sisteme z oblogami, kjer je zaključni omet nadomeščen z oblogo, ki je sestavljena iz lepila za oblogo, obloge (keramične ploščice, kamen, umetni kamen, lamerilane opeke …) in fugirne mase, ki posamezne kose obloge poveže v celoto in jo tudi ustrezno zatesni.
Zaradi tega so na ZAG izvedli znatno število temu namenjenih specifičnih testiranj, ki se nekoliko razlikujejo od testiranj tankoslojnih kontaktnih fasadnih sistemov; nenazadnje je izdelavo ETA za vsakega od omenjenih fasadnih sistemov potrebno uporabiti specifičen evropski ocenjevalni dokument (angl. European Assessment Document – EAD).
Vsled očitno povečanega interesa za kontaktne fasadne sisteme z oblogami so v članku nekoliko pojasnjena specifična testiranja tovrstnih fasad v sklopu postopkov pridobivanja ETA, kot tudi razlike med tankoslojnimi kontaktnimi fasadnimi sistemi in kontaktnimi fasadnimi sistemi z oblogami.
 Na koncu je omenjenih še nekaj nestandardnih metod testiranja, ki proizvajalcem omogočajo poglobljen vpogled v odzive nivojih produktov in sistemov. S takšnimi testiranji lahko doprinesemo k boljšim, zanesljivejšim in trajnejšim izdelkom, saj se zaupanje strank v proizvode gradi dolgo, izgubi pa lahko dokaj hitro, če pride do neizpolnjenih pričakovanj.

Več v reviji Gradbenik maj 2022

Fotogalerija