Pasivna gradnja: JUBHome WALL

Gradnja sten s toplotno izolativnimi opažnimi oblikovniki: učinkovit, energijsko varčen sistem za izgradnjo enostanovanjskih hiš, zasnovan na tehnologiji nepovratnega opaža iz ekspandiranega polistirena (EPS).

Pasivna gradnja: JUBHome WALL

Izvedeni konstrukcijski sklopi združujejo visoko toplotno izolativnost in akumulativnost, ki jo zagotavljata armirano betonska temeljna plošča in betonsko stensko jedro. Sistem je sestavljen iz treh sklopov, in sicer elementov za toplotno izoliranje temeljnih plošč JUBHome BASE, stenskega sklopa JUBHome WALL in strešne toplotne izolacije za klasične lesene strehe JUBHome ROOF. Sklopi so med seboj kompatibilni in tvorijo zaključen toplotnoizolacijski ovoj nizko energijskih stavb brez toplotnih mostov. S tovrstno tehnologijo, izbranim stavbnim pohištvom in primernimi instalacijami z lahkoto dosežemo standarde pasivne gradnje. Stavbe nudijo visoko bivalno ugodje in omogočajo različne oblikovalske izzive.

JUBHome WALL je stenski sklop, pri katerem se z vgradnjo betona v toplotno izolativne opažne oblikovnike iz EPS združita gradbena in fasaderska faza v eno. Na ta način se skrajša potrebni čas gradnje ter zniža strošek najema opažne opreme in fasadnih odrov. Po otrditvi betona je površina fasadnih in notranjih sten že pripravljena za finalno obdelavo brez debeloslojnega ometavanja. V tujini so tovrstni sistemi prepoznani s kratico ICF (Insulated Concrete Forms).

 

Več v reviji Gradbenik