Priprava podlage za zaključne talne obloge

Vsaka podlaga potrebuje določen čas, da dozori in se osuši do ravnotežnega stanja z razmerami zraka v prostoru.

Mapei - priprava podlage
S specialnimi hidravličnimi vezivi je mogoče zelo skrajšati čas sušenja estriha.

Zaključne talne obloge je možno kakovostno izvesti le na dozorele in dovolj suhe podlage ob upoštevanju podnebnih razmer v času izvedbe in bivanja. V praksi se je preventivni pristop (izbor hitrosušečega veziva ali namenskega kemijskega dodatka) pokazal kot najbolj primerna in trajna rešitev. Kurativni pristopi v obliki prisilnih parnih zapor sicer omogočajo izvedbe na nedozorele ali prevlažne podlage, a na žalost ne na dolgi rok, zato naj se izvajajo le izjemoma.
Pri izvedbah zaključnih talnih oblog, ki so bile položene na nedozorele in/ali prevlažne podlage, se upravičeno poraja vprašanje o trajnosti in kakovosti izvedbenih del. Če že ne pride do odstopanja oz. dvigovanja takoj po izvedbi, se to navadno zgodi ob prvem ogrevanju. Posledično pa se sčasoma zagotovo pojavijo neprijetnosti predvsem na mestih dilatacij in ob stikih z obodnimi in s predelnimi zidovi. Na teh mestih se začne zaključna obloga mehuriti, vihati, pokati ali odstopati.
Temu se lahko preventivno izognemo že v fazi izvedbe podlag. Mapei ima v svoji ponudbi vrsto izdelkov za pripravo podlage za izvedbo zaključnih talnih oblog, med njimi tudi hidravlična veziva za izredno hitre izvedbe.
 Pri izvedbi podlag so pomembni tudi ukrepi za zmanjšanje udarnega zvoka. Mapei ponuja za zaščito pred udarnim zvokom sistema izolacije Mapesilent in Mapesonic CR.

Več v reviji Gradbenik november 2021

Fotogalerija