Pritrjevanje v votle zidake

Do pred nekaj let sploh ni obstajal dokument oz. smernica za načrtovanje pritrdil v zidake.Inženirji so se tako posluževali priporočil proizvajalcev oziroma se ravnali po izkušnjah.

Pritrjevanje v votle zidake

Leta 2010 je izšla smernica ETAG029 (trenutno jo je nadomestila smernica z oznako EAD 330076-00-0604), ki vsebuje dokumente za kvalifikacijo sider, izvlečne preizkuse in projektiranje kovinskih - kemičnih sider v zidanih konstrukcijah.
Evropska tehnična ocena za sistem sidranja običajno vsebuje tehnične podatke o nekaj vrstah votlih in polnih zidakov. Pred začetkom načrtovanja moramo poznati geometrijo in lastnosti zidaka, v katerega vgrajujemo sidra. Če poznamo karakteristike zidaka (geometrijo, tlačno trdnost in gostoto) in so te enake kot v ETA dokumentu oz. HILTI tehnični dokumentaciji, razberemo odpornost opeke. V nasprotnem primeru moramo izvesti serijo izvlečnih preizkusov (OST), da pripravimo oceno odpornosti opeke.
HILTI na letni ravni ogromno investira v razvoj in raziskave na področju pritrjevanja. Na osnovi tega predstavlja inovativni sistem pritrjevanja v votle in polne zidake. Del sistema je programska oprema PROFIS Anchor, ki vključuje natančen izračun detajla pritrjevanja v opeko, z možnostjo vključitve inženirske storitve: izvlečni preizkus.
Več informacij na spletni strani www.hilti.si

Celoten članek je objavljen v reviji Gradbenik.