Radon v stavbi je lahko grožnja za naše zdravje

Radon je naravni radioaktivni žlahtni plin, brez barve, vonja in okusa, nastane pa v razpadni verigi urana, skritega v zemlji.

Radon v stavbi

             

Plin radon nam načeloma ne predstavlja grožnje v odprtem prostoru, saj se porazgubi in premeša z zrakom. Njegova koncentracija pa lahko skokovito naraste v zaprtih prostorih. Radon namreč prehaja v stavbo skozi špranje v konstrukciji, preboje, zračne reže in prepustne materiale. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja zaskrbljujoč podatek, da visoka koncentracija radona v stavbah predstavlja drugi največji razlog za raka na pljučih.

Katera so najbolj problematična področja?
Prehajanje radona skozi plasti zemlje se močno razlikuje od lokacije do lokacije in karakteristik tal. Najbolj problematična so kraška področja, ki so tudi bolj prepustna. Uredba o nacionalnem radonskem programu specifično določa najbolj problematična področja, in sicer: Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika in Žužemberk.

Zakaj smo se začeli o tem pogovarjati šele zdaj?
Seveda propadanje urana in izhajanje radona poteka že milijone let, vendar nam do sedaj to ni predstavljajo večjega problema zaradi starejših načinov gradnje. Starejše stavbe so bile narejene veliko manj zrakotesno. Na ovoju stavbe je bilo veliko špranj, skozi katere je potekala nevidna infiltracija zraka. Torej tudi če stavbe nismo prezračevali, se je naravno dogajala izmenjava zraka, ki je zmanjšala koncentracijo radona v stavbi.

Zdaj ko so stavbe zaradi izjemno strogih zahtev po porabi energije skoraj popolnoma zrakotesne, prihaja do ekstremno visokega nivoja koncentracije plina radona. Posledično je naše zdravje ogroženo.

Kako se zaščititi?
Izkaže se, da je mehansko prezračevanje redko ustrezna rešitev, saj le-to povzroča podtlak v prostoru, kar pomeni še hitrejše prehajanje radona skozi konstrukcijo.
Pri izvedbi sodobnih nizkoenergijskih hiš je lahko zaščita pred radonom dokaj enostavna z uporabo Seismic temeljne blazine in anti radon sloja. Razložimo zakaj. Seismic temeljna blazina je sistemska rešitev podizoliranja temeljne plošče. V ta sistem pa poleg toplotne in hidroizolacije vključimo tudi anti radon zaščito. FIBRANhydro anti radon zaščita je kompozit enostransko samolepilnega bitumenskega traka in poliestrskega laminiranega aluminija. V kombinaciji s FIBRANhydro Seismic 1,8 sk/sk služi za spajanje dveh elementov Fibranxps plošč.

Seismic temeljna blazina v primeru potresa deluje enotno in preprečuje zdrse posameznih slojev pod temeljno ploščo. Sestava Seismic temeljne blazine z anti radon slojem se od spodaj navzgor glasi:
• podložni beton,
• FIBRANxps 400 L je toplotno izolacijska plošča iz ekstrudiranega polistirena z gladko površino,
• FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk,
• FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk,
• FIBRANxps SEISMIC 400-L,
• armirano betonska plošča.

Kako pa na gradbišču?
Pri sistemu Seismic temeljna blazina moramo biti pozorni tudi na izvedbo na gradbišču. Le tako lahko zagotovimo, da se bodo sestavni elementi obnašali kot pričakovano. Posebno pozornost moramo nameniti tudi tesnitvi stikov ter prebojev.

Spodaj je prikazan pravilen postopek polaganja Seismic temeljne blazine pri referenčnem objektu v Bijeljini.

Polaganje prvega sloja FIBRANxps 400-L na podložni beton (slika levo) in čiščenje zgornje površine (slika desno). FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk moramo obvezno položiti na čisto podlago, da zagotovimo dober oprijem.

Polaganje sloja FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk pravokotno na potek plošč FIBRANxps 400-L. Pri tem pazimo na linijo in delamo vzdolžne preklope 10 cm ter bočne preklope 15 cm (slika levo). Silikonsko zaščitno folijo moramo odstranjevati postopoma, kot je prikazano na sliki desno.

FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk polagamo z zamikom v isti smeri kot FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk (slika levo). Pri tem pazimo da ne izvajamo prečne preklope na istem mestu. Silikonsko zaščitno folijo moramo ponovno odstranjevati postopoma, kot je prikazano na sliki desno.

Polaganje drugega sloja toplotne izolacije FIBRANxps 400-L SEISMIC (slika levo) polagamo prečno na hidroizolacijo oziroma v isti smeri kot prvi sloj FIBRANxps 400-L. Ko končamo s polaganjem sloja SEISMIC-a, pripravimo opaž (slika desno), položimo armaturne mreže in zalijemo z betonom.