Sanirni omet za strojno vgradnjo

Običajni sanirni ometi, ki delujejo po principu razvoja porozne strukture z vnosom zračnih por med mešanjem, niso primerni za strojni nanos, oziroma potrebujejo posebno dodatno opremo, katere lastniki mešalnih črpalk običajno nimajo.

Sanirni omet za strojno vgradnjo

Običajni sanirni ometi svojo porozno strukturo pridobijo z vnosom zračnih por med mešanjem. Zaradi tega sta uporaba pravilnega mešalca (običajen bobnasti prekucni mešalec) in zadosten čas mešanja (minimalno 10 minut) ključna parametra za pripravo maltne mešanice s pravilno konsistenco in vsebnostjo zračnih por.

Veliko proizvajalcev navaja, da je mogoče sanirni omet vgrajevati tudi strojno, če se za to uporabi mešalna črpalka z ustrezno dodatno opremo. V konkretnem primeru mešalne črpalke PFT-G4 to pomeni uporabo sekundarnega mešala Rotoquirl, posebnega rotorja in statorja z oznako D8, ki zagotavlja večji pretok materiala in posebno mešalno vreteno za lahki omet.

Žal je praksa pokazala, da večina lastnikov mešalne črpalke PFT-G4 te dodatne opreme nima (vse skupaj stane več kot 1.500 EUR). Če običajni sanirni omet spustijo skozi mešalno črpalko brez te dodatne opreme, je rezultat omet, ki v nekaj sekundah potovanja skozi stroj ni uspel razviti zadostne količine zračnih por in s tem tudi ni pridobil najnujnejše lastnosti sanirnega ometa, ki mu zagotavlja delovanje na s kapilarno vlago in solmi obremenjenem zidu.

Razvojni laboratorij KEMA d.o.o. je uspel razviti strojni sanirni omet KEMASAN 550 M, ki teh težav nima.

 

Več v reviji Gradbenik