Strategije zaščite objekta proti terenu

Talna voda in vlaga predstavljata veliko nevarnost za objekt, zato je treba dobro načrtovati preprečitev zamakanja.

Strategije zaščite objekta
Preprufe vgrajen pod talno ploščo

V grobem ločimo dva tipa objektov: objekti na nivoju terena - zaščita pred talno vlago in podzemna gradnja – zaščita pred talno vodo.
Zaščita pred vlago se še vedno pogosto izvaja z bitumenskimi trakovi skladno s SIST 1031 – Tip A. Navadno se uporabljajo cenejši bitumenski trakovi, ojačani s steklenim voalom ali poliesterskim nosilcem v enem sloju Gum V 4 mm ali Safety Plast P4.
Zaščita konstrukcije vkopanega objekta pred talno vodo je kritično področje gradnje, ki se mu moramo posvetiti že v času projektiranja. Izbira tesnjenja je močno odvisna tudi od vrste objekta, pri čemer v grobem upoštevamo: razred 1 - dopustna mokra mesta, razred 2 - dopustna je vlaga, vendar brez mokrih mest, razred 3 – vlaga ni dopustna, suhi prostori.
Pri sistemu »bele kadi« se pogosto napačno razume sistem, saj bela kad ne pomeni le tesnjenja delovnih stikov in dilatacij, ampak mora biti tudi ustrezno načrtovana armatura in/ali kristalinski dodatek Betocrete, tako da je načrtovana velikost razpok ustrezna glede na zunanji pritisk vode.
Pri sistemu Preprufe gre za kombinirani sistem hidroizolacije, pri čemer v splošnem velja pravilo, da se sintetična folija Preprufe 300R praviloma vgrajuje kot horizontalna hidroizolacija, Bituthene 4000(S) pa izključno kot vertikalna hidroizolacija, kjer je možen širok odkop. V primeru kontaktne gradnje se na stene varovalne jame, kot vertikalna hidroizolacija, vgradi Preprufe 160R.

Več v reviji Gradbenik marec 2021


Fotogalerija