Uporaba geosintetikov

Geosintetiki se uporabljajo pri gradnji že več kot 60 let in danes si ne moremo predstavljati kvalitetne in ekonomične gradnje brez njih.

Lespatex - geosintetiki
Geotekstil za ločevanje - vgradnja in pod obremenitvijo

Geosintetiki opravljajo številne funkcije, in sicer: ločevanje, filtriranje, dreniranje, ojačenje, protierozijska zaščita, zaščita, tesnjenje.
Načrtovanje potrebnih lastnosti geosintetikov določa njegova funkcija, vendar geosintetik pogosto hkrati opravlja več pomožnih nalog (na primer ločilni geosintetik opravlja tudi funkcijo filtracije in drenaže).
Najpogosteje se uporabljajo geosintetiki kot ločilni sloj, na primer med glinasto zemljino v temeljnih tleh in kamnitim nasutjem na voziščni konstrukciji. S preprečevanjem mešanja teh slojev se ohranja kakovost, debelina in homogenost nasipne plasti in posledično nosilnost.
Danes so v Evropski uniji z EN standardi opredeljene lastnosti geosintetikov, ki so pomembne pri uporabi. Ti standardi določajo lastnosti, ki so relevantne za uporabo.
Teža geotekstila (g/m²) ni lastnost in se kot taka ne navaja na CE dokumentih, niti ne vpliva na uporabo.
Za dimenzioniranje v cestnem programu se v Sloveniji uporabljajo »Smernice za načrtovanje in rabo geosintetikov« iz dopolnil splošnih in tehničnih pogojev (Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela V. knjiga), kjer se upošteva nosilnost podlage, vrsta nasipnega materiala in prometna obremenitev.

Več v reviji Gradbenik oktober 2020

Fotogalerija