Vgradnja kamnitih okenskih polic v Jubizol fasadnih sistemih

Tehnično najzahtevnejši del vgradnje fasadnega toplotnoizolacijskega sistema je izvedba stika z elementi v fasadni zid vgrajenega stavbnega pohištva.

JUB - okenske police
Detajl stika police iz kamna z okenskim okvirjem in fasadnim toplotnoizolacijskim sistemom

Stik fasadnega sistema in stavbnega pohištva v fasadnem ovoju predstavlja najšibkejši in najbolj občutljiv detajl, ki pa kljub temu ne sme predstavljati mesto povečanih toplotnih izgub oziroma t.i. mesto toplotnega mostu. Ker gre za spoj konstrukcijskih sklopov in materialov, ki se pri temperaturnih obremenitvah različno raztezajo in krčijo, ga je potrebno izvesti predvsem trajno elastično, s čimer mu zagotovimo dolgotrajno in zanesljivo vodotesnost.
Vgradnja okenskih polic je še posebej težavna, saj običajno v večjem delu ali v celoti ležijo na toplotnoizolacijski oblogi, zaradi česar poskrbimo za to, da so dovolj nosilne, saj jih pogosto obremenjujemo s cvetličnimi koriti, ob vzdrževalnih in sanacijskih delih pa nanje hote ali nehote tudi stopamo. Način vgradnje je odvisen predvsem od oblike in dimenzij police, v podrobnostih pa se razlikuje tudi med policami, ki so izdelane iz različnih materialov (kamen, beton, pločevina …). V načelu so police nekaj cm daljše od okenske odprtine (oz. nekaj cm globoko segajo v vertikalne špaletne ploskve), imajo ustrezno oblikovan, od 3 do 5 cm širok odkap. Ob straneh pa so ustrezno nadvišane, s čimer je preprečeno stekanje padavinske vode po fasadni površini.
 Še posebej skrbno police vgradimo na visokih objektih, predvsem če so ti brez napuščev, ali če so fasadne ploskve zaščitene le z minimalnimi napušči. Na takih objektih pogosto vgrajujemo police iz naravnega ali umetnega kamna, zato smo se odločili, da prav ta primer podrobneje predstavimo – glej detajl in fotografije, na katerih so prikazane posamezne faze vgradnje.

Več v reviji Gradbenik oktober 2020