Vidni beli betoni pri prenovi Cukrarne v Ljubljani

Mestna občina Ljubljana je prenovo dotrajane stavbe Cukrarne, ki velja za eno najznamenitejših stavb v Ljubljani, zaupala podjetju Strabag. Zaradi posebne arhitekturne zasnove je njena prenova eden od zahtevnejših gradbenih projektov v Sloveniji.

Vidni beli betoni pri prenovi Cukrarne v Ljubljani

Cukrarna je bila izgrajena leta 1828 in je večino 19. stoletja delovala kot rafinerija sladkorja, kasneje pa je postala kasarna. Zaradi svoje bogate dediščine pa je stavba pod spomeniškim varstvom.
Celotna dolžina objekta znaša približno 85 m, širina objekta pa se spreminja od 14,25 m do 32,7 m. Bruto tlorisna površina objekta znaša 7.600 m². Celotna višina objekta - od pritličja do slemena, na najširšem delu objekta - znaša 27 m.
Po projektni zasnovi rekonstrukcija objekta obsega ohranjanje obstoječega zunanjega oboda stavbe in ustvarjanje novih prostorov v izpraznjeno notranjost objekta, v katerih so predvideni galerijski prostori, dodatno pa se izvede še kletna etaža.
Vse notranje sovprežne betonske stene bodo debeline od 30 do 80 cm - skupaj z vertikalnimi in horizontalnimi rebri - kot razred vidne površine VB2. Vsi betoni se bodo izvedli z ostrimi robovi, brez robnih trikotnih letvic. Za konstrukcije sovprežne stene bodo uporabili beton bele barve, vse ostale komponente in njihove količine pa se bodo določile v okviru laboratorijskih preskusov.
Po prenovi bo stavba zaživela kot Galerija Cukrarna, v njej pa se bodo odvijali tudi razni kulturni dogodki, koncerti, sprejemi in podobno.

Več v decembrski številki revije Gradbenik

Fotogalerija