Fasadni sistemi in toplotna izolacija

Odločitev za izbiro fasadnega sistema, ki temelji izključno na toplotni izolaciji, ne bo nujno dobra!

ZAG - fasadni sistemi in TI
Shema slojev v fasadnem sistemu

Velikokrat se srečujemo z mnenji, da je toplotna izolacija bistvena komponenta kompozitnih fasadnih sistemov, oziroma ETICS-ov, s ključnim vplivom na njihove lastnosti. Dejansko pa ni tako, toplotna izolacija sicer je pomembna, vendar je pri izgradnji kakovostne fasade potrebno upoštevati tudi lastnosti ostalih komponent.
V članku so opisani vplivi različnih komponent na lastnosti kompozitnih fasadnih sistemov in predstavljene nekatere toplotne izolacije, ki jih danes najpogosteje uporabljamo, in sicer: EPS, grafitni EPS, mineralno volno, XPS in tudi na trgu dokaj nov PU (poliuretan). Kompozitni fasadni sistem sestoji iz več medsebojno povezanih slojev, ki so pritrjeni na opečnato ali betonsko podlago. Na podlago, navadno betonsko ali opečnato, je s slojem cementnega lepila pritrjen sloj toplotne izolacije, ki je pred vplivi okolja zaščiten z ometom z armirno mrežico in zaključnim slojem.
Predstavljeno so vplivi slojev na gorljivost, vodovpojnost, paroprepustnost in odpornost na udarce fasadnih sistemov, torej na lastnosti, ki nam pomagajo predvideti, kako bo fasadni sistem zagotavljal varnost pri uporabi in ugodne bivanjske razmere.
 Najpomembnejša od teh lastnosti je gorljivost fasadnih sistemov. Ta je pomembna s stališča varnosti pri uporabi, medtem ko sta vodovpojnost in paroprepustnost pomembni s stališča ugodnih bivanjskih razmer. Fasade naj bi imele čim nižjo vodovpojnost in čim večjo prepustnost za vodno paro. Nadalje je pomembna je tudi odpornost fasadnih sistemov na udarce. V članku so predstavljene tudi nekatere splošne značilnosti in posebnosti različnih toplotnih izolacij.

Več v reviji Gradbenik maj 2021